Brighters vd kommenterar förändringarna: ”Jag förstår frustrationen men jag ser med tillförsikt på framtiden”

Report this content

Igår lämnade tre styrelsemedlemmar sina uppdrag. Med anledning av detta har bolaget idag kallat till en extra bolagsstämma den 31 juli 2020 för att tillsätta en ny styrelse.

– Jag förstår frustrationen kring att det blivit turbulent i styrelsen, men jag ser med tillförsikt på framtiden och jag vill understryka att verksamheten kan arbeta vidare med de styrelsebeslut som fattats sedan tidigare. Därför påverkas inte våra planer eller det operativa arbetet nämnvärt av detta, säger Brighters vd Henrik Norström.

Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt kvarstår som ordförande fram till stämman men har tidigare aviserat att han lämnar sin plats till stämmans förfogande.

– Jag hade kunnat avgå samtidigt med de andra, då det räckte med en persons avgång för att styrelsen skulle tappa sin beslutskraft, men jag valde att kvarstå till extrastämman, då det är viktigt för mig att ta ansvar för verksamheten även om styrelsearbetet per automatik nu är tillfälligt pausat. Personligen anser jag det olyckligt att de inte satt kvar fram till stämman den 31 juli, så att det kunde undvikas att aktien skulle bli OBS-listad. Dock så var de praktiska besluten för den närmaste tiden fattade innan deras avgång, så i övrigt påverkas inte bolagets verksamhet nämnvärt , säger Truls Sjöstedt, Brighters grundare och Styrelseordförande.

Nyligen har bolaget erhållit EC-certifieringar (CE-märkning) för sin nya produkt Actiste Mini – som öppnar upp möjligheten att rikta sig till hela diabetesbefolkningen, och inte bara insulinbehandlade som tidigare, det vill säga en markant större marknad. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa den kompletta tjänsten för detta och förbereda den för marknaden. Bolaget har även långtgående diskussioner med aktörer i Sydostasien avseende nya samarbeten, samt ytterligare planer på att utöka bolagsstrukturen i regionen jämte det pilotprojekt som planerats i Förenade Arabemiraten så snart produktregistreringen färdigställts av myndigheterna.

– Vi är i en spännande och viktig fas med så mycket på gång runt om i världen. Jag är stolt över våra medarbetare, vi har ett bra erbjudande till marknaden och jag tror på vår strategi. Steg för steg kommer vi att kunna göra nya landvinningar och stärka bolagets position, avslutar Henrik Norström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar