Extrastämman kommer att få ta ställning till nytt förslag på styrelseordförande

Den 28 juli presenterade Brighters valberedning ett förslag till ny styrelse och styrelseordförande i Brighter inför extrastämman imorgon den 31 juli klockan 10.00. Kort inför extrastämman har den tidigare ordförandekandidaten Håkan Nyberg valt att frånsäga sig sin nominering av personliga skäl. Därför ska ett nytt förslag på styrelseordförande presenteras inför stämman.

- Brighter är ett väldigt spännande bolag och sammantaget är det en mycket stark ny styrelse som presenteras. Det har varit en extremt snabb process och sent inpå stämman har jag insett att jag av personliga skäl inte kan eller bör ta det här uppdraget just nu. Jag borde naturligtvis ha tänkt igenom min kandidatur bättre innan och jag ber om ursäkt till aktieägarna och bolaget för det besvär som mitt frånträde innebär, säger Håkan Nyberg.

Valberedningen arbetar nu för att kunna presentera en ny kandidat till ordförandeposten inför extrastämman.

- Det är ju inte optimalt att en kandidat tänker om så kort inpå stämman, men vi har gillat läget och med tanke på intresset så är jag säker på att vi kommer hinna att presentera ett nytt starkt förslag till styrelseordförande eller interimslösning, säger valberedningens ordförande Dennis Westermark.

Mer information kommer så fort som valberedningen slutfört sitt arbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar