Förändring i Brighters styrelse

Report this content

Emilie Erhardh Winiarski meddelade idag att hon avgår som styrelseledamot i Brighter med omedelbar verkan. Anledningen är att hon har tagit på sig ett nytt uppdrag som kommer att kräva mer av hennes tid.

“Arbetsschemat med mitt nya uppdrag har gjort det omöjligt att ge styrelsen den tid det kräver för att verkligen vara effektiv i min position. Jag har sett många framsteg under tiden på Brighter och jag är övertygad om att företaget kommer att fortsätta i samma anda i min frånvaro”, säger Emilie Erhardt Winiarski.

”Visst är det olyckligt att Emilie slutar, men samtidigt förstår jag att arbetsbelastningen blir för hög tillsammans med hennes nya uppdrag. Jag har full respekt för hennes beslut och är tacksam för de arbetsinsatser och insikter hon har bidragit med till Brighter”, säger Christer Trägårdh, styrelseordförande på Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se,
www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.