Förändringar i Brighters styrelse

Report this content

Styrelseledamöterna Tove Andersson, Jan Stålemark och Emanuel Lipschütz avgår från styrelsen med omedelbar verkan på grund av oenighet kring hur bolaget ska drivas och fokus framåt. Med anledning av detta kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att tillsätta en interimsstyrelse.

Ledamöternas beslut är ej kopplat till förundersökningen kring den frisläppta styrelseordföranden. Truls Sjöstedt kvarstår som ordförande fram till stämman för praktiska frågor kring styrelsen men lämnar i samband med detta sin plats till stämmans förfogande.

- Bolagets verksamhet fortsätter enligt plan, men det blir inga nya styrelsebeslut innan genomförandet av den extra bolagsstämman, säger Henrik Norström, vd Brighter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 20:23 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar