Första dagen för handel med BRIG TO5.

Report this content

Idag är första dagen för handel med de vederlagsfria teckningsoptioner som bolaget nyligen delade ut till Brighters aktieägare (BRIG TO5). Inlösenpriset har fastställts till 10,56 SEK. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Brighter AB.

Optionsinnehavare kan utnyttja sin rätt att konvertera optionerna till nya aktier från 5 juni 2019 till 5 juni 2023 om det totala värdet av de emitterade aktierna är lika med eller överstiger 1 000 000 SEK.

Inlösen av optioner till ett totalt belopp som understiger 1 000 000 SEK kan göras vid 8 tillfällen, beskrivna nedan. Sista handelsdag är den 1 juni 2023.

Inlösenperioder:

2019-11-21 – 2019-12-05
2020-05-22 – 2020-06-05
2020-11-20 – 2020-12-04
2021-05-21 – 2021-06-04
2021-11-22 – 2021-12-06
2022-05-23 – 2022-06-06
2022-11-21 – 2022-12-05
2023-05-23 – 2023-06-05

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar