Förtydligande av information kring avtal i Nigeria och Ghana som publicerades 30 december 2020

Report this content

Brighter meddelade den 30 december 2020 två distributionsavtal avseende Nigeria och Ghana (”Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 2,3 miljoner i Nigeria” samt ”Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 1,2 miljoner i Ghana”).

I bolagets pressmeddelanden stod det att bolaget kommer erhålla förskottsbetalningar om EUR 576 000 (Nigeria) respektive EUR 306 000 (Ghana) i samband med order och återstående belopp i samband med utleverans.

Nedan är ett förtydligande av betalningsprocessen:

I samband med marknadsgodkännanden kommer distributörerna automatiskt att beställa minst 3000 (Nigeria) respektive 1500 (Ghana) abonnemang och bli skyldiga att förskottsbetala de första 6 månaderna av 24-månadersabonnemangen, varav 50% betalas omedelbart och återstående belopp i samband med utleveransen. Brighter kommer också att fakturera i förskott för varje återstående 6-månadersintervall för resten av 24-månadersabonnemangen. Efterföljande beställningar under kontraktstiden betalas också på 6-månaders förskottsbasis.

För Nigeria innebär detta en initial förskottsbetalning om minst EUR 576 000, varav 50% betalas vid order och 50% vid utleverans, samt därefter 3 motsvarande förskottsbetalningar i intervall om 6 månader för att nå totalt minst EUR 2,3 miljoner.

För Ghana innebär detta en initial förskottsbetalning om minst EUR 306 000, varav 50% betalas vid order och 50% vid utleverans, samt därefter 3 motsvarande förskottsbetalningar i intervall om 6 månader för att nå totalt minst EUR 1,2 miljoner.

Uppfyllande av orderna är beroende av de lokala myndigheternas godkännanden och exekveras formellt i samband med det.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 januari 2021 kl. 18:53 CET.

Dokument & länkar