Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017.

På måndag, den 29 maj 2017, inleds handeln med Brighter AB:s ("Brighter") teckningsoptioner av serie TO3 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV1 2017/2018 i april 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 • Teckningsoptioner av serie TO3 kommer från och med den 29 maj 2017 att vara föremål för handel på NASDAQOMX First North.
 • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,12 SEK.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
 • 11 oktober 2017 till och med 25 oktober 2017;
 • 11 april 2018 till och med 25 april 2018;
 • 11 oktober 2018 till och med 25 oktober 2018;
 • 11 april 2019 till och med 25 april 2019;
 • 11 oktober 2019 till och med 25 oktober 2019;
 • 10 april 2020 till och med 24 april 2020.
 • Innehavare av teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier.
 • Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod SE0009947633.

Fullständiga optionsvillkor finns på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

Följ oss på:

 

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD

Telefon: +46 709 73 46 00

E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 14:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar