Handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 oktober 2017.

På fredag, den 13 oktober 2017, inleds handeln med Brighter AB:s ("Brighter") teckningsoptioner av serie TO4 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV2 2017/2019 i september 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 • Teckningsoptioner av serie TO4 kommer från och med den 13 oktober 2017 att vara föremål för handel på NASDAQOMX First North.
 • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,01 SEK.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
  - 22 februari 2018 till och med 8 mars 2018;

  - 25 augusti 2018 till och med 8 september 2018;
  - 22 februari 2019 till och med 8 mars 2019;
  - 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019;
  - 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020;
  - 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.
 • Innehavare av teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet 13 oktober till och med den 8 september 2020.
 • Teckningsoptioner av serie TO4 har ISIN-kod SE0010442004.

Fullständiga optionsvillkor finns på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO   
Telefon: +46 733 40 30 45   
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD   
Telefon: +46 709 73 46 00   
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.   
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 11:45 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar