Henrik Norström har utsetts till ny VD för Brighter AB.

Report this content

Styrelsen i Brighter AB har vid ett konstituerande styrelsemöte idag utsett Henrik Norström till ny verkställande direktör för bolaget. Truls Sjöstedt, Brighters grundare och före detta verkställande direktör, valdes under dagens årsstämma in i styrelsen som arbetande styrelseordförande.

– I och med färdigställandet av vårt flaggskeppserbjudande Actiste går vi nu in i ett stort affärsmässigt skifte som vi förberett organisationen för under en längre tid, säger Henrik Norström, Brighters vd. Jag ser med stor spänning fram emot att ta Brighter från ett utvecklingsbolag som det är idag till ett framgångsrikt tillväxtbolag med kommersiell aktivitet över hela världen.

Henrik Norström hade tidigare rollen som COO i Brighter och har i huvudsak ansvarat för bolagets försäljning, affärsutveckling, partnerskap och finansieringsaktiviteter. Henrik har en lång bakgrund inom nystartade och etablerade företag internationellt och har en examen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Henrik äger 870 397 aktier i Brighter AB.

– Jag ser fram emot att fortsätta driva bolagets långsiktiga vision i rollen som arbetande styrelseordförande. Henrik Norström är en oerhört kompetent och driven person med internationell profil som varit med och byggt upp Brighter under lång tid. Han har varit helt avgörande i de framgångar bolaget hittills uppnått och jag är övertygad om att Henrik kommer att ta bolaget till en ny nivå i den nya rollen. Jag har stort förtroende för Henrik och kan inte lämna över VD-skapet i bättre händer, säger Truls Sjöstedt, Brighters styrelseordförande.

Brighter har sedan 2015 fokuserat på utveckling och CE-certifiering av bolagets flaggskeppserbjudande Actiste® Diabetes Management as a Service – en tjänst som revolutionerar vården av insulinbehandlade diabetiker och skapar långsiktig nytta för samhället. Den unika Actiste-enheten är nu i slutfasen av dess CE-certifieringsprocess, vilket öppnar upp för vidare kommersialisering av tjänsten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Actiste.
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar