Information om pågående inlösenperiod för TO4.

Som en del i Brighters finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har Brighter delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning.

Den 24 augusti – 10 september 2018 kan innehavare av optionerna (TO4) växla dessa till aktier. En (1) TO4 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 6,01 SEK.

Var ute i god tid
Sista anmälningsdag i denna period är 10 september, men din bank kanske sätter ett tidigare datum på grund av administrativa skäl. 

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta dem direkt för att utnyttja optionerna för teckning. De flesta ska kunna logga in hos sin bank eller förvaltare och anmäla inlösen.

Att teckna har följande effekter:

  • Minskar Brighters behov av extern finansiering.
  • Bidrar till att minska utspädning.
  • Aktieägaren erhåller fler optioner vid eventuell framtida konvertibelemission till L1 Capital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar