Information om pågående inlösenperiod för TO4.

Mellan den 22 februari och 8 mars kan innehavare av Brighter TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO4 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 6,01 SEK.

Totalt tillförs Brighter cirka 77 MSEK om alla utestående optioner av serie TO4 löses in.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att den utskickade anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 8 mars 2019.

Bakgrund
Som en del i bolagets historiska finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital (fullbordat och avslutat januari 2019) har bolaget delat ut vederlagsfria optioner (TO3 och TO4) till bolagets aktieägare för att motverka utspädning.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: https://brighter.se/investors/financing

Vid frågor om detta, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar