Inlösenperioden för TO3 inleds idag.

Report this content

Som en del i Brighters historiska finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital (fullbordat och avslutat januari 2019) har bolaget delat ut vederlagsfria optioner (TO3 och TO4) till bolagets aktieägare för att motverka utspädning.

Under 11–25 april 2019 kan innehavare av Brighter TO3 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO3 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4 SEK.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat värdepappersinstitut skall kontakta denna för att utnyttja optionerna för teckning.

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att anmälningssedeln (länk) fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 25 april 2019.

För frågor och hjälp i detta ärende, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De två sista inlösenperioderna för TO3 löper enligt följande:

  • 11–25 oktober 2019
  • 10–24 April 2020

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: https://brighter.se/investors/financing.

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar