Inlösenperioden för TO4 inleds 25 augusti.

Report this content

Under 25 augusti – 8 september 2019 kan innehavare av BRIG TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO4 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 6,01 SEK.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat värdepappersinstitut skall kontakta denna för att utnyttja optionerna för teckning.

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att anmälningssedeln (här) fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 8 september2019.

För frågor och hjälp i detta ärende, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De två sista inlösenperioderna för TO4 löper enligt följande: 

  •  22 februari – 8 mars, 2020
  •  25 augusti – 8 september, 2020

Fullständiga villkor finns publicerade på Brighters hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar