Klargörande – Förenade Arabemiratens uttalanden om att lansera Brighters diabetestjänst Actiste.

I samband Arab Health 2019, 28-31 januari, uttalade sig MOHAP (UAE Ministry of Health and Prevention) om Brighters diabetestjänst Actiste i ett pressmeddelande.

MOHAP uttrycker i pressmeddelandet att myndigheten lanserar Actiste i Förenade Arabemiraten tillsammans med Brighter som en del i införlivandet av dess nationella satsningar på att erbjuda regionens invånare en modern och effektiv sjukvård i världsklass.

Pressmeddelandet kan i sin helhet läsas via följande länk:
http://www.mohap.gov.ae/en/MediaCenter/News/Pages/2030.aspx

Med grund i dessa uttalanden för nu Brighter och MOHAP en dialog om det sätt på vilket detta ska genomföras.

– Förenade Arabemiraten är ett mycket innovativt land som vill erbjuda regionens invånare världens mest effektiva och moderna sjukvårdssystem. Vi stöder deras ambition och ser positivt på att diskussioner med MOHAP kommer att resultera i en order av Actiste, säger Truls Sjöstedt, Brighters CEO och grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Karlgren, Presskontakt
Telefon: +4673 430 79 27
E-post: rasmus.karlgren@brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. http://actiste.com/

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 18:07 CET. 

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar