Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ)

Report this content

Brighter AB (publ) höll under fredagen 20 november 2020 en extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i förslagen, vänligen se kallelsen här.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att välja Christer Trägårdh som ny styrelseledamot tillika ordförande. Christer tillträder uppdraget den 1 januari 2021. Bakgrundsinformation om Christer återfinns i tidigare pressmeddelande publicerat den 2 november 2020. Truls Sjöstedt kommer i och med förstärkningen av styrelsen kliva av sitt styrelseuppdrag.

Stämman beslutade om arvode till nyvald ledamot i enlighet med förslaget i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar