Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ)

Report this content

Brighter AB (publ) höll under måndagen 25 januari 2021 en extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att ändra i bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier höjs enligt följande:

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Bakgrunden till styrelsens förslag är ett önskemål om att öka utrymmet för det emissionsbemyndigande som aktieägarna beslutade om vid årsstämman 2020 i syfte att vinna ökad flexibilitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar