KORRIGERING: Klargörande angående beskrivningen av valberedningen i Brighters årsredovisning 2020

Report this content

Brighter AB [publ], gör härmed ett förtydligande avseende valberedningen och texten på sidan 20 i årsredovisningen har ändrats för att återspegla korrekt information.

Valberedningen utgörs av Brighters styrelseordförande Emilie Erhardt Winiarski, Nino Armoni samt Truls Sjöstedt. Truls Sjöstedt är valberedningens ordförande. Under året har Carl-Adam Drakenberg begärt urträde. 

Korrigerad årsredovisning finns att ladda ner på Brighters hemsida och rapporten bifogas också detta pressmeddelande som en pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. https://brighter.se/