Näst sista inlösenperioden för BRIG TO3 inleds idag.

Report this content

Under 11–25 oktober 2019 kan innehavare av BRIG TO3 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO3 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4 SEK.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat värdepappersinstitut skall kontakta denna för att utnyttja optionerna för teckning.

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att anmälningssedel fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 25 oktober 2019.

För frågor och hjälp i detta ärende, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

Den sista inlösenperioden för TO3 är 10–24 April 2020.

Fullständiga villkor finns publicerade på Brighters hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar