Nytt datum för publicering av årsredovisning.

Report this content

Brighter har uppdaterat sin finansiella kalender. Nytt datum för publicering av årsredovisningen för 2018 är den 25 april 2019.

Finansiell kalender:

25 april 2019 – Årsredovisning 2018
9 maj 2019 – Årsstämma 2019
22 maj 2019 – Kvartalsrapport jan-mar 2019
28 augusti 2019 – Kvartalsrapport apr-jun 2019
20 november 2019 – Kvartalsrapport jul-sep 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Dokument & länkar