Ökning av antalet aktier i Brighter AB.

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april.

Antalet konvertibler som konverterades den 11 oktober 2017 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den andra tranchen för framtida omvandling är 3 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 62 410 093. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 120 722. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 62 530 865.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO    
Telefon: +46 733 40 30 45    
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD    
Telefon: +46 709 73 46 00    
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.    
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 09:55 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar