Ökning av antalet aktier i Brighter AB.

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april.

Antalet konvertibler som konverterades den 13 december 2017 var 20 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje tranchen för framtida omvandling är 18 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 64 548 335. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 219 058 Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 64 767 393.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO          
Telefon:  +46 708 37 21 23        
E-post:  ann.zetterberg@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD          
Telefon: +46 709 73 46 00          
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
”Driving Behavioral Change in Healthcare™”
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 18:15 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar