Ökning av antalet aktier i Brighter AB.

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april.

Ändrad hantering av information rörande finansieringen från L1 Capital.  Brighter kommer inte skicka pressmeddelande vid framtida transaktioner rörande nuvarande avtal med L1 Capital. Uppdaterad information görs istället tillgänglig på hemsidan via bifogad länk.  https://brighter.se/investerare/to2016/

Antalet konvertibler som konverterades den 19 januari 2018 var 18 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den fjärde tranchen för framtida omvandling är 82 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 64 964 545. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 200 892 Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 65 165 437.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO           
Telefon:  +46 708 37 21 23         
E-post:  ann.zetterberg@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD           
Telefon: +46 709 73 46 00           
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 09:15 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar