Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5

Report this content

Brighter AB (publ) har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner i serie TO5 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren föranledd av genomförandet av den nyemission som offentliggjordes den 29 januari 2021. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption och dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Information om omräknade optionsvillkor framgår nedan.

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5:

Teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption i serie TO5 är efter omräkning 6,20 kronor per aktie. Före omräkningen uppgick teckningskursen till 6,40 kronor per aktie.

Antalet aktier som varje teckningsoption i serie TO5 berättigar till teckning av är efter omräkning 1,7 stycken. Före omräkning berättigade 1 teckningsoption till teckning av 1,65 aktie.

Återstående teckningsperioder i serie TO5 är:

  • 21 maj – 4 juni 2021
  • 22 november – 6 december 2021
  • 23 maj – 6 juni 2022
  • 21 november – 5 december 2022
  • 23 maj – 5 juni 2023

Fullständiga optionsvillkor återfinns på Brighters hemsida: 
https://brighter.se/investors/share-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
IR@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
+46 708 37 21 23

ann.zetterberg@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Dokument & länkar