Påminnelse: Brighter TO3 upphör att existera den 24 april – sista möjligheten att omvandla optionerna till aktier

Report this content

Mellan den 10 april och 24 april 2020 kan innehavare växla optionerna (BRIG TO3) till aktier. En option berättigar till att teckna en aktie till ett pris om 2 SEK. Efter denna lösenperiods avslutande blir optionerna TO3 värdelösa och innehavaren förlorar sin rätt att teckna en aktie.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta dem för att nyttja optionerna för teckning av aktier.

Teckning för övriga optionsinnehavare, som inte har optionerna förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär, sker genom att betalning och ifylld anmälningssedeln skall vara emissionsinstitutet Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 16:00 den 24 april 2020. Anmälningssedel finns på Bolagets hemsida, här.

Vid frågor kring förfarandet kan man höra av sig till Eminova Fondkommission på telefonnummer 08-684 211 00 alternativt via e-post till info@eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
+46 708 37 21 23
ann.zetterberg@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Dokument & länkar