Patent för att säkert kombinera MDD- och IVDD-funktionalitet i en enhet beviljas i Brasilien

Report this content

Brighter AB [publ], meddelade idag att Brighters patent avseende en säkerhetsmekanism för kombinering av injektionsfunktionalitet som faller under MDD (”Medical Device Directive”) och diagnostikfunktionalitet vilket faller under IVDD (”In-Vitro Diagnostics Directive”) i en och samma enhet beviljas i Brasilien. Funktionen innebär att skärmen på en ”drug delivery device” (exempelvis Actiste) stängs av medan användaren ställer in dosen, med syftet att användaren ska titta på dosinställningen och inte på displayen, vilket bedöms öka patientsäkerheten. Patentet är en utökning av Brighters huvudpatent och stärker därmed bolagets skydd för kombinationslösningar och insamling av unik behandlingsdata. Patentet är sedan tidigare beviljat även i USA och Europa.

”International Diabetes Federation uppskattar att nästan 17 miljoner vuxna i Brasilien har diabetes. Det är mer än 11% av landets vuxna befolkning. Detta patent är ett viktigt steg i att kunna introducera fördelarna med vår diabetesvårdslösning i Brasilien som är en viktig framtida marknad för Brighter”, säger Christer Trägårdh, tfd VD på Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerarrelationer

IR@brighter.se

Christer Trägårdh, tillförordnad VD

christer.tragardh@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
https://brighter.se/