Petra Kaur antar ny roll hos Brighter.

Report this content

Petra Kaur, tidigare Chief Communications and Marketing Officer, tillträder idag rollen som Chief Commercial and Marketing Officer. Förändringen är en naturlig del i bolagets pågående förändringsresa där behovet av kommersialiserings- och försäljningsaktiviteter ökar i omfattning.

– Petra har lång erfarenhet från försäljning och marknadsbearbetning inom läkemedelsindustrin och har även stor förståelse för Brighters målgruppers behov. Nu när bolaget utvecklar sin affär och blir mer kommersiellt inriktat framgent ser vi det som en god tidpunkt att genomföra detta skifte där Petra får utökat ansvar för den kommersiella affärsutvecklingen, säger Henrik Norström, Brighters vd.

Petra Kaur har arbetat hos Brighter sedan 2014 och innehar en MSc i Biologi vid Umeå Universitet. Hon har en bakgrund inom farmakologi vid Karolinska Institutet och lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring i bolag inom läkemedels- och hälsomarknaden, bland annat Astra Zeneca och Sanofi samt från byråer som Nightingale, Ogilvy/INGO och Great Clearity.

– Den nya rollen innebär främst att jag tar mig an några av de ansvarsområdena inom försäljning och affärsutveckling som Henrik ansvarade för innan han tog sig an rollen som vd. Bolaget är under förändring och det kräver både struktur- och processförändringar inom organisationen jämte nyanställningar. Jag är jätteglad över att få vara en del av Brighter i denna spännande tid och att få fortsätta driva bolaget framåt i den här rollen, säger Petra Kaur.

– Vi ser bland annat ett ökande behov av healthtech-lösningar som underlättar och stöttar beteendeförändring bland patienter. Jag kommer fokusera på att utveckla och bygga in det tänket i våra samtliga nuvarande och framtida erbjudanden, säger Petra Kaur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petra Kaur, Chief Commercial and Marketing Officer
Telefon: +46 793 04 96 36   
E-post: petra.kaur@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar