Polisförhör med styrelseordförande

Brighter har informerats om att bolagets styrelseordförande Truls Sjöstedt idag den 24 juni har hämtats av Ekobrottsmyndigheten för förhör. Det har härefter framförts önskemål om upplysningsvisa förhör med ytterligare företrädare för bolaget. Bolaget har i nuläget ingen ytterligare information om vad ärendet gäller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
ir@brighter.se / +46729993864


Henrik Norström, VD
+46 733 40 30 45

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 14:11 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar