Två nytillträdda styrelsemedlemmar avsäger sig styrelseuppdrag för Brighter

Report this content

Den 15 juni 2020 valdes två nya medlemmar in i Brighters styrelse, Anna Malm Bernsten och Peter Sibirzeff. Idag meddelade båda att de nu avsäger sig styrelseuppdraget med omedelbar verkan. Motiveringen är att styrelsearbetet kan komma att bli mer omfattande och tidskrävande än förutspått, då bolagets styrelseordförande igår anhölls av Ekobrottsmyndigheten. 

– Omständigheterna har på kort tid ändrats och då styrelsens arbete kommer att bli långt mer omfattande oavsett utgång, är det så att förutsättningarna väsentligt skiljer sig från när jag accepterade uppdraget, säger Anna Malm Bernsten.

– Oavsett utgång så kan styrelsearbetet bli mer intensivt än det uppdrag som klubbades på stämman. Därför väljer jag att kliva av, säger Peter Sibirzeff.

– Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att våra nyaste styrelsemedlemmar kliver av, samtidigt förstår jag att arbetsbelastningen kommer att bli mer omfattande och jag har respekt för beslutet, säger Jan Stålemark, sammankallande för Brighters styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 20:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar