Växlar upp i UAE – lös in Brighter TO4 mellan 22 februari och 8 mars.

Året har inletts i ett högt tempo med stora framsteg i Förenade Arabemiraten, ytterligare intern tillväxt och fortsatta marknadsförberedelser. Arab Health 2019 var ett mycket lyckat evenemang och ett perfekt tillfälle att introducera Actiste för globala branschexperter, fördjupa våra relationer med lokala intressenter samt inleda nya relationer i GCC-regionen. Framför allt fick vi några väldigt uppmuntrande ord från UAE Ministry of Health and Prevention avseende lansering av vår diabetestjänst Actiste i regionen.

Tack vare flertalet stora genombrott under det senaste året har intresset för Brighter vuxit och blivit större än någonsin.

  • Actiste tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen Red Dot Award.
  • Brighter nominerades till ”Rising Star” av Swecare.
  • Brighter utsågs till ett av nordens hetaste framtidsbolag i Serendipity Challenge.
  • Brighter valdes ut till Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist.

Nu pågår ett intensivt arbete för att tillvarata det momentum som byggts upp, expandera organisationen ytterligare samt kommersialisera Actiste i GCC-regionen, Sverige, Thailand och Indonesien. När den pågående CE-certifieringen av Actiste är klar kan marknadsintroduktionen gå vidare till nästa fas: faktisk tillämpning i verkligheten.

Mellan den 22 februari och 8 mars kan innehavare av Brighter TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO4 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 6,01 SEK.

Totalt tillförs Brighter cirka 77 MSEK om alla utestående optioner av serie TO4 löses in. På så sätt kan Brighters behov av extern finansiering minimeras och framtida tillväxt accelereras.

Truls Sjöstedt,
CEO och grundare

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att den utskickade anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 8 mars 2019.

Bakgrund
Som en del i Brighters historiska finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital (fullbordat och avslutat januari 2019) har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: https://brighter.se/investors/financing 

Vid frågor om detta, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. 

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB (publ)
B
righter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Om oss

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar