Lars Lund-Roland avgår som CEO i Bringwell AB (publ)

Report this content

Lars Lund-Roland avgår som CEO i Bringwell AB (publ) och den 1 juli 2015 övertar Jonny Hoffman ansvaret som vice CEO och tillförordnad CEO till dess att en efterträdare har rekryterats, ett arbete som har påbörjats.

Lars Lund-Roland har varit CEO i Bringwell sedan 2012. Under denna tid har han arbetat för att ge Bringwell en solid plattform att stå på för att klara framtida utmaningar. När nu Lars väljer att lämna vill Styrelsen tacka Lars för allt hårt arbete han lagt ner för Bringwell och önska honom lycka till med sina framtida utmaningar.

För mer information, kontakta:
Catherine Sahlgren, styrelsens ordförande, tel +46-(0)70 985 85 03

    
Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Dokument & länkar