MJT Holding AB stämmer Bringwell AB (publ)

Bringwell förvarvade Kristallborgen AB i 2007 av Bihltex Stuteri AB (numera MJT Holding AB). Genom detta förvärv skaffade sig Bringwell en verksamhet inom segmentet sport & fitness, bland annat med varumärket WNT. Under 2011 fusionerades Kristallborgen AB upp i Bringwell Sverige AB, detta för att bl.a. samordna kund- och leverantörskontakter.

MJT Holding AB stämmer nu Bringwell eftersom de anser att Bringwell har brutit mot aktieöverlåtelseavtalet från 2007 genom att man fusionerade Kristallborgen med Bringwell Sverige AB och att man på den grunden ska utge ett skadestånd om cirka 30 mkr. Bringwell anser inte att man har brutit mot aktieöverlåtelseavtalet och att kravet mot den bakgrunden saknar grund. Bringwells juridiska rådgivare gör dessutom bedömningen att sannolikheten att behöva utge 30 mkr är högst osannolik.

Saken kommer nu att prövas av en skiljedomsstol och ett avgörande förväntas komma under 2015. Bolaget kommer att informera marknaden vid ett senare tillfälle under hösten om målets gång.

För mer information, kontakta:
Lars Lund-Roland (VD), +46 (0)72 554 44 00

Om Bringwell
Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar