Bringwell International AB förvärvar sitt första butiksläge

Bringwell International AB förvärvar sitt första butiksläge Hälsoföretaget Bringwell Int. har förvärvat sitt första butiksläge, som ett led i sin integrerade konsumentsatsning på butiks-, postorder- och Internethandel. Under 2001 kommer en stor satsning att ske på butiksetableringar av en helt ny typ av konceptbutiker inom egenvårdsområdet, bl.a. med sikte på apoteksmonopolets avveckling. Företaget har även förvärvat ett flertal starka varumärken för att utveckla den egna produktportföljen av hälsoprodukter. Bringwells ambition är att hjälpa människor att uppnå bättre hälsa, vitalitet och välbe finnande. För knappt ett år sedan fastställdes Bringwell Internationals framtida strategi där en satsning sker på två huvudområden: · Leverantörs- & agentförsäljning nationellt och internationellt (USP Health Care). · Integrerad konsumentförsäljning via butik, postorder och Internet (Bringwell). Bringwell Int. har, som ett led i denna strategiska utveckling förvärvat sitt första butiksläge på Stureplan i centrala Stockholm (nuvarande HQ.SE- lokalen). Målsättningen är att utveckla en ny typ av butikskoncept - Bringwell Hälsoapotek - bl.a. med sikte på apoteksmonopolets förväntade avveckling. Stureplansbutiken är den första butiken i en framtida kedja. Utvecklingen av nya butiker sker i samarbete med ledande aktörer såsom Centrumutveckling avseende etableringsstrategi och affärsplan samt CB Richard Ellis beträffande butiksanskaffning. Butikerna är den tredje länken i en integrerad konsumentförsäljning; Butik-postorder-Internet. På detta sätt ökar konkurrensen och konsumenterna erbjuds fler valalternativ och ökad service. "Vi vill leda branschens utveckling och utgöra ett framtida alternativ till monopolet" säger Bringwells grundare Ulf Söderberg. Konsumentens intresse för egenvård ökar kraftigt. Under år 2000 ökade branschens försäljning med hela 17%. Jämfört med de flesta andra västeuropeiska länder är dock konsumtionen i Sverige fortfarande på en låg nivå. Sverige är det enda landet i Västeuropa som fortfarande håller fast vid ett apoteksmonopol. Ett frisläppande av enbart de receptfria läkemedlen (OTC) skulle dubbla marknaden för Bringwell i Sverige. "Jag kan inte förstå varför vi i Sverige inte fritt får sälja rökplåster, men tillåter cigaretter" fortsätter Söderberg. "Myndigheternas uppgift är inte att monopolisera distributionen utan att se till att den sker på rätt sätt." Ytterligare frågor besvaras av: Ulf Söderberg, Bringwell 08- 412 72 00, mobil 0708 132 281 Hans Flodh, VD Bringwell 08-412 72 00, mobil 0708 132 201 Bringwell International AB skall genom utveckling av produkter och genom lättillgänglig distribution tillfredställa konsumenternas behov av god hälsa ökat välbefinnande och höjd livskvalitet. Bringwell utvecklar egna och distribuerar andras produkter till återförsäljare (USP Health Care), samt säljer hälsoprodukter via butiker, postorder och Internet (Bringwell Sverige). Bringwell är noterat på OM Stockholmsbörsen Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00270/bit0001.pdf

Dokument & länkar