Delårsrapport från Bringwell International AB

Delårsrapport från Bringwell International AB Halvår 2000-2001 2000 07 01-2000 12 31 www.bringwell.se Sammandrag · Försäljningen första halvåret har ökat (+151%) till 11,8 MSEK (f.å. 4,7 MSEK). · Första halvårets resultat är -10,8 MSEK (f.å.-2,5 MSEK). · Bruttovinsten har ökat till 5,5 MSEK ( f.å.2,6 MSEK) · Företagets likvida medel uppgår till 31,7 MSEK. · Avtal med Natural, avseende försäljning av företagets främsta produkt Tonalin har förlängts till 2005. · Distributionsavtal med danska SanoPharm A/S har tecknats avseende försäljning av deras produktsortiment inklusive huvudprodukten Calmigen. Händelser efter 2000-12-31. · Första butiksläget (Stureplan,Stockholm) för etablerandet av ny butikskedja i Sverige av "hälsoapotek" har förvärvats. · Till ny styrelseordförande har utsetts företagets grundare Ulf Söderberg. · Till ny VD har utsetts Krister Hanner, tidigare styrelseordförande. · Tidigare VD Hans Flodh kommer att fokusera på internationell försäljning och produktutveckling. Halvårsbokslut 2000 07 01-2000 12 31 Försäljning Företaget har fortsatt att utveckla försäljningen till grossister/detaljister på ett framgångsrikt sätt vilket utgör en solid bas för den framtida utvecklingen. Försäljningen under räkenskapsårets första halvår (juli-december) uppgick till 11,8 MSEK ( f.å. 4,7 MSEK). Avtalet med Natural avseende försäljning av företagets främsta produkt Tonalin har förlängts till 2005. Distributionsavtal med danska SanoPharm A/S har tecknats avseende försäljning av deras produktsortiment inklusive huvudprodukten Calmigen. I oktober lanserades Bringwells postorderkatalog. E-handelsplatsen är nu väl etablerad och fungerar väl i synergi med postorderverksamheten. Resultat Första halvårets resultat är -10,8 MSEK (f.å.-2,5 MSEK). Investeringar Koncernen har under perioden gjort investeringar i anläggningstillgångar med 0,2 MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av halvåret till 31,7 MSEK. Styrelsen bedömer att den finansiella ställningen är betryggande baserat på den operativa verksamhetens framtida inriktning. Personal Medelantalet anställda i koncernen har under perioden varit 19 personer. Händelser efter 2000-12-31 Första butiksläget (Stureplan, Stockholm) för etablerande av ny butikskedja i Sverige av "hälsoapotek" har förvärvats. Till ny styrelseordförande har utsetts företagets grundare Ulf Söderberg. Till ny VD för Bringwell International AB har utsetts Krister Hanner, med bred erfarenhet från detaljhandel. Han lämnar därmed uppdraget som styrelseordförande men kvarstår i styrelsen. Tidigare VD Hans Flodh med bred utlandserfarenhet från läkemedelsindustrin kommer att fokusera på internationell försäljning och produktutveckling och kvarstår i styrelsen. Framtida utveckling · Satsning på nya produkter för försäljning via grossist/detaljist, samt satsningar på internationell försäljning av egna varumärken. · Fortsatt satsning på försäljning direkt till konsument framförallt genom etablerandet av butiker ("hälsoapotek"). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01440/bit0001.doc Hela Delårsrapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01440/bit0001.pdf Hela Delårsrapporten

Dokument & länkar