Anders Jarl och Anneli Jansson föreslås till nya styrelseledamöter i Brinova Fastigheter AB (publ)

Report this content

Inför årsstämman i Brinova Fastigheter AB (publ.) den 2 maj 2018 föreslår valberedningen nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson som styrelseledamöter. Valberedning föreslår även omval av Erik Selin, Svante Paulsson, Mikael Hofmann och Johan Ericsson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin.

  

Anders Jarl är född år 1956 och är för närvarande verkställande direktör och styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.) samt föreslagen som styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB. Anders Jarl är utbildad civilingenjör och är styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB (publ.).

Anneli Jansson är född år 1974 och är för närvarande verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB (publ.). Anneli Jansson är utbildad civilingenjör från KTH.

Erik Paulsson och Johan Edenström har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

"Anders Nelson (valberedningens ordförande): "Erik Paulsson har som tidigare framkommit beslutat sig för att dra sig tillbaka från flera av sina styrelseuppdrag och har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval i Brinova. Även Johan Edenström har avböjt omval. Genom valberedningens förslag till nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson ser vi att styrelsen, genom dessa personers breda och mångåriga erfarenhet, tillförs viktig kompetens som kommer att vara till stor nytta för bolaget framöver."

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2018 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

I Brinovas valberedning ingår Anders Nelson (valberedningens ordförande), utsedd av Backahill AB, Erik Selin (styrelsens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, och Johan Tollgerdt, utsedd av Er-Ho Förvaltning AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Anders Nelson, telefon +46 (0) 704-31 05 45, epost: nelson@backahill.se eller, styrelsens ordförande Erik Selin, telefon +46 (0) 31-10 95 70, epost: erik.selin@balder.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 204 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på drygt 3,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar