Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Helsingborg

Report this content

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter med förskole-, skol- och daglig verksamhet. Fastigheterna är uthyrda till Helsingborgs kommun respektive en privat aktör.

Helsingborg Sjollen 13 ligger på Slottshöjden i Helsingborg. är uthyrd till Slottshöjdens skola på ett kontrakt som löper till och med 2026. Helsingborg Armborstet 8 ligger i området Berga, där det bedrivs daglig verksamhet för funktionshindrade. Fastigheten är uthyrd till Helsingborgs kommun på ett kontrakt som löper till och med 2024. Helsingborg Nackstycket 8 och 9 ligger i Laröd, strax utanför Helsingborg, fastigheten, där förskoleverksamhet bedrivs, är uthyrd till Helsingborgs kommun på ett kontrakt som löper till och med 2022.  Transaktionerna sker i bolagsform. Fastigheten förvärvas som en strategisk viktig del av Brinovas utveckling i Helsingborg.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”En utmärkt portfölj samhällsfastigheter på bra lägen i Helsingborg.  Ett ytterligare steg i Brinovas strategi om att växa, på marknader med god tillväxt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-06-30 om cirka 225 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på drygt 4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar