Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Malmö

Brinova förvärvar fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm i Malmö med vård- och förskoleverksamhet.  Hyresgäster är Malmö Kommun och Provita AB, ett dotterbolag till AMBEA. Fastigheterna, som förvärvas i bolagsform för med ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr, är fullt uthyrda och har en genomsnittligt återstående löptid på hyresavtalen om 5,5 år.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Malmö, i Södra Sofielund, Rosenvång och Västra Hamnen, och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 30 januari 2018, med ett ekonomiskt tillträde per 1 februari.

-          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Malmö inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

-          Malmö kommun är redan idag en av Brinovas största hyresgäster, en partner som vi har en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet ytterligare med.

Förvärvsavtalet

Säljare är Jyma Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 52 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 47 Mkr, regleras genom kontant betalning, upptagande av nya lån om 72 Mkr och en säljarrevers om 18 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Säljaren har haft Catella som rådgivare vid transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler
belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten
kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och
inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt
valt att verka. Fastighetsbeståndet om 183 145  kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,8
miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv
fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör
en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av
verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding
Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.
         

Taggar:

Om oss

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar