Delårsrapport januari-juni 2017

 • Hyresintäkterna ökade som en effekt av de förvärv som tillträddes under hösten 2016
  och våren 2017 samt nyuthyrningar med 109 procent till 94,7 Mkr (45,4).
 • Driftsöverskottet ökande med 147 procent till 56,6 Mkr (22,9).
 • Förvaltningsresultatet ökande som en följd av det förbättrade driftsöverskottet med
  183 procent till 37,4 Mkr (13,2).
 • Periodens resultat ökade till 50,4 Mkr (14,2), motsvarande ett resultat per aktie om
  0,70 kronor (0,32).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 26,3 Mkr (5,0). Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 1,2 Mkr (0,0).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 106 procent till 2 681,6 Mkr (1 301,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrotts- och Östersjöhallen i Karlskrona tillträddes och därmed kan arbetet påbörjas med att bygga den nya arenan: Karlskrona Arena.
 • Förvärv och tillträde av bostadsfastigheten Rödebyholm 1:42 utanför Karlskrona bestående av 14 lägenheter, byggrätter för ytterligare cirka 20 lägenheter samt ett gruppboende uthyrt till Karlskrona kommun.
 • Tillträde av fastigheten Påfågeln 1 i Vellinge, med ett vårdboende som färdigställdes
  under kvartalet. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 15-årigt hyresavtal till Attendo.
 • Nytt samarbete inleddes med Nordea som kreditgivare, vilket, enligt ambitionen, ger
  Brinova en bra kreditportfölj med flera kreditgivare.
 • Frånträde av projektfastigheterna Magasinet 1 och 4 samt Intendenten 3, 4 och 5 i Hässleholm, och ökat fokus på orter med en mer utvecklad närvaro och en aktiv förvaltning.

-        Den positiva utvecklingen under det första kvartalet fortsatte med ökad styrka under det andra. Intäkterna fördubblades efter de förvärv vi gjort och driftsöverskottet mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal 2016, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

-        Resultat som vi naturligtvis är stolta över.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 181 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,7miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Taggar:

Prenumerera