Broström tar leverans av ny produkttanker från Kina

Report this content

BOSTRÖM TAR LEVERANS AV NY PRODUKTTANKER FRÅN KINA I april 2001 beställde Broström tillsammans med sin partner Donsötank ytterligare ett pro-dukttankfartyg på 18 000 dwt på det kinesiska varvet Edward Shipyard i Shanghai. Fartyget BRO SINCERO har nu levererats från varvet och påbörjat sin jungfruresa till Europa. Hon kommer att ingå i Broströms flotta och sysselsättas i den kontraktsfart som Broström bedriver i Nordeuropa för distribution av olje- och kemikalieprodukter. BRO SINCERO ägs av Broström och Donsötank på 50/50 basis och är ett systerfartyg till PROSPERO som levererades från samma varv 2000. Donsötank ansvarar för bemanning och teknisk drift av båda fartygen medan Broström har det kommersiella ansvaret. I och med leveransen av BRO SINCERO har Broströms flotta ytterligare moderniserats och har nu en medelålder på 6 år jämfört med medelåldern på världsflottan (< 80,000 dwt) som är 15 år. Göteborg den 22 november 2002 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar