Finansiell information 2003

Report this content

FINANSIELL INFORMATION 2003 Broström AB kommer under 2003 att tillkännage finansiell information och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande: 26 februari Bokslutskommuniké 2002 29 april Delårsrapport första kvartalet 2003 och bolagsstämma 22 augusti Delårsrapport andra kvartalet 2003 30 oktober Delårsrapport tredje kvartalet 2003 Göteborg den 14 november 2002 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT01120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar