Fortsatt modernisering av Broströms flotta

Report this content

FORTSATT MODERNISERING AV BROSTRÖMS FLOTTA Genom leveransen av produkttankern BRO ELLEN på 37 000 dwt och försäljningen av den 20 år gamla produkttankern BRO STAR har Broström tagit ytterligare ett steg i moderniseringen av sin flotta som nu har en genomsnittsålder på under 7 år. I en serie på två är BRO ELLEN det andra fartyget som levererats till Broström från varvet 3 Maj i Kroatien. Systerfartyget levererades förra året och de båda fartygen opererar nu huvudsakligen i nordvästra Europa och i Medelhavsområdet. Fartygen har byggts enligt de senaste tekniska bestämmelserna och miljökraven för att frakta oljeprodukter samt IMO 2-kemikalier. De är grundgående, behandlade med tennfri bottenfärg och utrustade med avgasemissionssystem för reducering av kväveoxid (NOx) för både huvud- och hjälp-motorer. Båda fartygen seglar under fransk flagg och marknadsförs och drivs av Broströms franska dotterbolag Broström Tankers SA i Paris. Broström är majoritetsägare i fartyget och resterande ägs av externa investerare. Försäljningen av den 20 år gamla produkttankern BRO STAR på 12 000 dwt är ännu ett steg i Broströms långsiktiga strategi att förse oljeindustrin med moderna och säkra fartyg för transport av raffinerade oljeprodukter. Efterfrågan på den här typen av gamla fartyg har drastiskt minskat vilket också reflekteras i värderingar. Avyttringen av BRO STAR innebär en realisationsförlust, som kommer att redovisas under tredje kvartalet i år, på 15 Mkr, varav 12 Mkr utgör valutaförlust på utestående lån. "Den fortsatta fokuseringen på kvalitet, säkerhet och miljö har bidragit till Broströms styrka och gett oss möjlighet att gradvis utöka vår portfölj av fraktkontrakt. Den realiserade förlusten vid försäljningen av ett av våra äldsta fartyg visar den förändring som har skett i marknaden. Totalt gynnar dock den här utvecklingen Broströms långsiktiga framgång och lönsamhet", säger Lennart Simonsson, VD i Broström AB. Göteborg den 13 augusti 2002 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar