Brå identifierar färre hatbrottsanmälningar

Brå har identifierat 5 140 polisanmälningar om hatbrott 2010:

  • 74 procent främlingsfientliga/rasistiska
  • 15 procent homofobiska, bifobiska eller heterofobiska
  • 11 procent islamofobiska, antisemitiska och övriga antireligiösa hatbrott
  • 1 procent transfobiska

Totalt har antalet minskat med 11 procent jämfört med året innan. Framför allt är det anmälningarna av homofobiska och antisemitiska hatbrott som minskat. Däremot har islamofobiska hatbrott ökat. Under 2010 anmäldes drygt 270 islamofobiska hatbrott i hela landet och det är en ökning med 40 procent jämfört med året innan.

– Att de islamofobiska hatbrotten ökade kraftigt under 2010 kan bero på att det under året inträffade en rad händelser i Skåne län som genererade en större mängd anmälningar, säger Klara Klingspor, utredare på Brå.

Statistiken fångar bara de hatbrott som polisanmäls och som tolkas som hatbrott utifrån en särskild granskning. Man bör därför vara försiktig med att tolka förändringar i statistiken som verkliga förändringar i hatbrottsligheten.

Flest anmälda hatbrott i Stockholm
Det anmäldes 55 hatbrott per 100 000 invånare i hela landet förra året. När hänsyn tas till skillnader i folkmängd har flest anmälningar upprättats i Stockholm (104 anmälningar per 100 000 invånare).

Varierande syn på hatbrott hos polisen
En specialstudie av polisens hatbrottsmarkeringar visar att i majoriteten av anmälningarna kunde Brå inte identifiera ett hatbrottsmotiv. Polismyndigheterna markerade drygt 7 000 anmälningar och av dessa identifierade Brå drygt 2 560 som hatbrott.

– Vid en regional analys framkom att andelen markerade anmälningar varierade stort bland polismyndigheterna, vilket tyder på att bland annat synen på vad som faktiskt är ett hatbrott skiftar över landet, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Ytterligare information: Klara Klingspor 08-504 454 12, Anna Frenzel 08-401 87 02, båda statistiker/utredare på Brå.

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar