Pressinbjudan grannsamverkan

Grannsamverkans effekter på brottslighetenFör att ta reda på det har Brå anlitat några av världens främsta forskare. De har gått igenom och gjort analyser av den samlade forskningen i världen om grannsamverkan. Resultaten har sammanställts i rapporten Grannsamverkans effekter på brottsligheten, som presenteras på en pressträff under The Stockholm Criminology Symposium. Plats: Stockholms universitet, Aula Magna.

Stöldskyddsföreningen presenterar också tips på hur du förhindrar att drabbas av inbrott på din semester.

Deltar gör: Erik Grevholm, samordningschef på Brå och Jan-Peter Alm från Stöldskyddsföreningen. Dessutom deltar polisinspektör Birgitta Svensson och grannstödjarna Leif Söderström och Bernt Hagberg som alla arbetar med grannsamverkan i Haninge.

Tid: måndag 16 juni klockan 10:15–10:45 Plats: Mimer i Aula Magna, Stockholms universitet

Skyltar till symposiet visar från T-banestation Universitetet

För ytterligare information och anmälan kontakta gärna Malin Nääs, pressekreterare på Brå. 08-401 87 36.

Direkt före pressträffen om grannsamverkan, presenteras en rapport om utvecklingen av våldtäkt mot vuxna. Inbjudan skickas på fredag.

Välkomna!

Om symposiet: Varje år arrangerar Brå The Stockholm Criminology Symposium – en mötesplats för internationella forskare och praktiker engagerade i kriminalpolitiska frågor. I samband med symposiet delas även The Stockholm Prize in Criminology ut. Läs mer på: www.criminologysymposium.com

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se