• news.cision.com/
  • BT IGNITE/
  • SVENSKA FÖRETAG SÄMST PÅ AFFÄRSFÖRTROENDE - IT- OCH TELEKOMINVESTERINGAR GER HÖGRE VINST

SVENSKA FÖRETAG SÄMST PÅ AFFÄRSFÖRTROENDE - IT- OCH TELEKOMINVESTERINGAR GER HÖGRE VINST

Report this content

SVENSKA FÖRETAG SÄMST PÅ AFFÄRSFÖRTROENDE - IT- OCH TELEKOMINVESTERINGAR GER HÖGRE VINST Gartner Group har på uppdrag av BT Ignite under augusti 2002 undersökt 973 europeiska företags förmåga att inge affärsförtroende på marknaden. BT Ignites mål var att undersöka vilken roll IT-investeringar har när det gäller att förbättra ett företags affärsförtroende. Undersökningen visar att Sverige som nation hamnar på sista plats i rankingen av de 250 mest affärsförtroendeingivande företagen i Europa tillsammans med . Totalt undersöktes åtta länder. Gartner Group gav varje undersökt företag ett indexerat värde utifrån hur väl de placerade sig inom fem olika kategorier; ekonomiskt resultat, företagskultur, kundfokus, investeringar och nationalekonomi. Av de 250 toppresterande företagen var endast 21 företag svenska, vilket ledde till den nationellt sämsta placeringen i undersökningen. Totalt undersöktes 119 i Sverige verksamma företag och organisationer inom alla branscher. Samtidigt visar undersökningen en tydlig länk mellan IT/telekominvesteringar och ekonomiska vinster. Organisationer som investerar kraftfullt i IT/telekom har i genomsnitt 2,43 procent högre vinst än organisationer som investerar under det europeiska genomsnittet. Genomsnittlig vinst för företag med stora investeringar inom IT/telekom var 9,12 procent jämfört med 6,69 procent för dem som hade en låga investeringar i IT/telekom. Var fjärde företag med tunga investeringar i IT/telekom hade en vinst på mellan 10 och 20 procent. - Resultatet är glädjande för IT-branschen eftersom det stödjer tesen att IT-investeringar är bra för företagens resultatutveckling, säger Anders Westkämper på BT Ignite i Sverige. Nyckeltal och slutsatser * Enligt undersökningen sätter svenska företag stor vikt vid kostnadskontroll och nöjda kunder, men misslyckas med att omsätta detta i praktiken. * Sverige hade endast sex företag bland topp 100 rankingen. Ser man däremot till topp 500 rankingen har Sverige med totalt 56 företag vunnit mark och är före Frankrike (51), Tyskland (55) och Irland (55). * Det bästa europeiska företaget i undersökningen var ett brittiskt industriföretag med ett index på 76. Det bästa företaget med svensk verksamhet var Cap Gemini Ernst & Young Sweden AB med ett index på 68 som totalt sett hamnade på 17:e plats, sämsta svenska företaget var inom offentlig sektor med ett index på 37, se tabell 2. * Det finns ingen vikt åt någon specifik bransch bland de svenska topp 20 företagen. * Av samtliga undersökta företag har Sverige som nation flest företag inom rankingen 501-750 (40 företag) och minst företag inom rankingen 901- 973 (4 företag) jämfört med de övriga länderna, se tabell 1. Följande kategorier undersöktes av Gartner Group: [REMOVED GRAPHICS] Undersökningen Under juni-juli 2002 intervjuade Gartner Group 973 företagsledare och chefer i åtta länder; Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Spanien, Sverige, Nederländerna och England. De branscher som undersöktes var finans, tillverkande industri, transportindustri, turism och andra branscher beroende på näringslivet i varje land. Tabell 1. Business Confidence Index Ranking Andel svenska företag Top 50 3 51-100 3 101-250 15 251-500 35 501-750 40 751-900 19 901-973 4 Tabell 2. Topp 20 Svenska företag, Business Confidence index Plats Bransch BC Index poäng Total index Ranking 1 IT och telekommunikation 68 17 2 Försäkringstjänster 66 38 3 Byggindustri 65 50 4 Grafisk industri 64 61 5 Utbildningstjänster 63 73 6 Företagstjänster 63 86 7 IT-tjänster 62 110 8 Läkemedelstillverkning 61 116 9 Rederi 61 132 10 IT-tjänster 60 162 11 Textilindustri 60 167 12 Elindustri 59 171 13 Kommunikationer 59 172 14 Transportindustri 59 187 15 Bryggeri 59 191 16 Företagstjänster 59 201 17 IT-tjänster 58 207 18 Finansiella tjänster 58 211 19 Möbelindustri 58 212 20 Transportindustri 58 215 119 Offentlig förvaltning 37 942 För mera information om BT, besök www.btignite.com/se BT Ignite Nordics AB har funnits i Sverige i drygt ett år. Den nordiska organisationen sysselsätter ca 140 personer och omsättningen senaste verksamhetsåret var drygt 400 mkr. BT Ignite är BT´s internationella företag inom bredband och kommunikationslösningar, som erbjuder ett komplett och integrerat utbud av tjänster till företag och organisationer i Europa. BT Ignite levererar inom hela IP-värdekedjan, från nätverk, infrastruktur och Internetkapacitet till konsulttjänster och lösningar för e-handel, som även omfattar content hosting, ASP, system- integration och outsourcing. [REM OVED GRAP HICS ] För mer information om undersökningen, vänligen kontakta: Anders Westkämper, BT Ignite Sverige AB 0734-435234 anders.westkamper@ignite.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar