BT Industries, halvårsrapport 2002

Report this content

BT INDUSTRIES, halvårsrapport 2002 Konjunkturen pressar resultatet - orderingången börjar peka uppåt Orderingång 6.384 (6.078) Mkr, hela ökningen under andra kvartalet Faktureringen minskade 8% till 6.090 (6.606) Mkr Resultat efter finansnetto sjönk 19%, 360 (442) Mkr Konjunktur och efterfrågan nära en vändpunkt Marknaden nära en vändpunkt Konjunkturen i vår bransch och efterfrågan bedöms ha nått sin bottennivå. Marknadsaktiviteten var högre under andra kvartalet än under det första. Det allmänekonomiska världsläget är dock fortsatt mycket osäkert. - Andra kvartalet inger viss förhoppning om att marknaden nu skulle kunna vända uppåt igen. Första kvartalet var tufft, men nu ser vi en del positiva signaler på en analkande vändning - detta syns på orderingången. Under första halvåret har BT dessutom sammantaget kunnat stärka marknadsandelarna, säger koncernchef Per Zaunders. Fakturering och resultat Faktureringen minskade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 6.090 Mkr. Resultatet sjönk med 19% till 360 Mkr. - Den lägre faktureringen i år beror på att vi i fjol hade en mycket hög ingående orderstock vid årets början. Den svaga konjunkturen och efterfrågan som präglade hela 2001, kombinerat med omfattande leveranser på order delvis tagna redan under år 2000, resulterade i att orderstocken successivt sänktes, säger Per Zaunders och fortsätter - De därav lägre utleveranserna i år och lägre utnyttjandegrad i våra fabriker är huvudorsakerna till resultatminskningen. - Som nytillträdd VD och koncernchef, men med ett långt förflutet inom BT, ser jag många utmaningar för framtiden. BT har vuxit kraftigt under många år, lönsamheten har stärkts och vi har nått en världsledande position i vår bransch. - Vår bransch har omstrukturerats en hel del under det senaste årtiondet. Förändringstrycket ökar ständigt och detta förstärks ytterligare när konjunkturen som nu varit svag en längre tid. För att hålla en god lönsamhet är därför behovet av att anpassa kostnaderna stort. Att ta till vara möjliga synergier, såväl inom BT som med vår ägare Toyota, är en av de stora möjligheterna i detta arbetet. Synergier som kan uppnås inom ramen för den fastlagda strategin om fortsatt separata varumärken och distribution för BT och Toyota, avslutar Per Zaunders. - Halvårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. Frågor besvaras av VD Per Zaunders, telefon 0142-860 32. Allmän information kan beställas genom Informationskoordinator Ingrid Gyhagen, telefon 0142-865 58 alt. 070-658 34 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00710/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar