BT INDUSTRIES, januari - juni 2004

BT INDUSTRIES, januari - juni 2004 Starkare marknad och starkare BT Januari - juni Belopp i MSEK 2004 2003 Orderingång 6.725 6.020 Nettoomsättning 6.173 5.881 Resultat efter 419 338 finansiella poster Nettoresultat 266 201 Marknadsutveckling Världsmarknaden för truckar fortsätter att växa efter den inledande vändningen förra året. Den ökade efterfrågan noterades först inom segmentet motviktstruckar medan efterfrågeökningen på lagertruckar startade senare. Under första halvåret i år har emellertid efterfrågan på lagertruckar ökat markant samtidigt som uppgången har fortsatt för motviktstruckarna. Starkast märks detta i Nordamerika men vi ser tydliga ökningar också på flertalet övriga marknader. - Det är naturligtvis glädjande att kunna konstatera att marknaden nu växer ordentligt i stort sett överallt, framhåller koncernchef Per Zaunders. BT har lyckats att växa med marknaden och till och med stärka positionerna. Vår totala marknadsandel har med andra ord vuxit något under första halvåret 2004. Order och omsättning Under årets första halvår ökade orderingången med 12% till 6.725 MSEK. Nettoomsättningen ökade med 5% till 6.173 MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 24% till 419 MSEK och vinstmarginalen förbättrades från 5,7% till 6,8%. - Nu märker vi tydligt av den konjunkturuppgång som vi har noterat under en längre tid. Marknad och orderingång växer och läget ser följaktligen ljust ut. För att säkerställa fortsatta snabba leveranser arbetar vi nu intensivt med att ytterligare förbättra produktionskapaciteten för att möta den ökande efterfrågan, avslutar koncernchef Per Zaunders. Handling Innovation. BT Industries ingår i Toyota Industries Corporation BT Industries är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8.000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Våra kunder finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på effektiv materialhantering. Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38) eller Informationschef Anders Stålhammar (0142-861 21). Den fullständiga halvårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20530/wkr0001.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar