BT INDUSTRIES, januari - september 2004

BT INDUSTRIES, januari - september 2004 Stark marknad med stärkt position för BT Gruppen Januari - sept. Belopp i MSEK 2004 2003 Orderingång 9,997 8,761 Nettoomsättning 9,127 8,552 Resultat efter 562 502 finansiella poster Nettoresultat 351 299 Marknadsutveckling Världsmarknaden för truckar har fortsatt at växa. De nu noterade världsmarknadsvolymerna är högre än någonsin tidigare. Den kraftigaste uppgången i efterfrågan noteras på den nordamerikanska marknaden. Uppgång och tillväxt dominerar även de flesta andra marknader. Order och nettoomsättning Koncernens orderingång ökade med 14% och uppgick efter årets nio första månader till 9.997 MSEK (8.761) Den positiva utvecklingen är ett resultat av dels en uppåtgående marknad och dels en stärkt marknadsposition för BT. Omräknat till jämförbara valutakurser har orderingången gått upp med ca 18% jämfört med motsvarande period föregående år. - Det finns främst två skäl till den stora uppgången, dels en stark marknad och dels att BT tar marknadsandelar. Vi har lyckats bra med våra produktlanseringar i år och i fjol, säger Koncernchef Per Zaunders Resultat Koncernens resultat före skatt ökade med 12% och uppgick till 562MSEK (502). Bruttomarginalerna på maskin- och tjänsteförsäljningen har sjunkit något jämfört med motsvarande period föregående år. - Marknaden kännetecknas av en intensiv priskonkurrens och detta medför pressade marginaler för BT. Stigande råvarupriser, främst på stål, har också börjat påverka bruttomarginalen negativt. Detta förväntas framgent kunna kompenseras genom prishöjningar, slutar Koncernchef Per Zaunders. Den fullständiga delårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38) eller Informationschef Anders Stålhammar (0142-861 21). Handling Innovation. BT Industries ingår i Toyota Industries Corporation BT Industries är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8.000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Våra kunder finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på effektiv materialhantering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20240/wkr0010.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar