BT INDUSTRIES, januari-september 2003

BT INDUSTRIES, januari-september 2003 Försvarad vinstmarginal för BT trots svag dollar. Januari - september Belopp i MSEK 2003 2002 Orderingång 8.761 9.396 Nettoomsättning 8.552 8.999 Resultat efter finansiella poster 502 540 Nettoresultat 299 320 Antal anställda 7.797 7.794 Marknadsutveckling Världsmarknaden för truckar bedöms ha ökat något under året jämfört med motsvarande period föregående år. Återhämtningen i världsekonomin och också i truckbranschen har gått något långsammare än våra tidigare bedömningar - speciellt under det tredje kvartalet. Totalt uppvisar marknaden dock en viss volymtillväxt. - I Nordamerika har efterfrågan ökat under tredje kvartalet, men mest påtaglig är ökningen i Oceanien och Östeuropa, säger koncernchef Per Zaunders Order och omsättning Under årets första nio månader uppgick koncernens orderingång till 8.761 MSEK (9.369 MSEK). Minskningen är helt orsakad av valutaeffekter - främst till följd av den försvagade amerikanska dollarn. Omräknat till jämförbara valutakurser var orderingången 2% högre relativt motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 8.552 MSEK (8.999 MSEK). Omräknat till jämförbara valutakurser är det emellertid en ökning med 4%. - Vår bedömning är att vår bransch försiktigt är på väg uppåt, om än långsammare än vi tidigare trott, slutar koncernchef Per Zaunders. Handling Innovation. BT Industries är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är närmare 8.000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Våra kunder finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på effektiv materialhantering. BT Industries ingår i Toyota Industries Corporation Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38) eller Informationschef Anders Stålhammar (0142-86121). Den fullständiga delårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00130/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar