Stabilt BT i osäkra tider

BT INDUSTRIES, januari-mars 2003 Stabilt BT i osäkra tider Januari - mars Belopp i MSEK 2003 2002 Orderingång 3.027 3.096 Nettoomsättning 2.923 2.936 Resultat efter 168 174 finansiella poster Nettoresultat 100 102 Antal anställda 7 782 7 794 Världsmarknaden för truckar bedöms ha ökat något under det första kvartalet. Det gäller dock främst segmentet förbränningsmotordrivna motviktstruckar. BT är huvudsakligen verksamt inom segmentet för eldrivna truckar och där har marknaden fortsatt varit osäker. Den tidigare svagt begynnande återhämtningen i Nordamerika bröts under det första kvartalet. I Europa har efterfrågan på lagertruckar emellertid ökat något och en viss uppgång kan noteras också i övriga världen. BTs marknadsandelar bedöms ha ökat något i Nordamerika och hållits på oförändrade på övriga marknader. Dollarfallet påverkade Koncernens orderingång uppgick till 3.027 MSEK, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med första kvartalet förra året. Till jämförbara valutakurser var det istället en ökning med 6 procent. Nettoomsättningen var 2.923 MSEK, vilket var oförändrat jämfört med första kvartalet 2002. Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 7 procent. Resultat efter finansnetto minskade marginellt till 168 MSEK. - Dollarns fall har påtagligt påverkat vår omsättning och orderingång mätt i kronor, säger koncernchef Per Zaunders. Men i och med att BT är självförsörjande i de båda stora valutaområdena, med produktion både i Europa och i Nordamerika, minskar vår resultatmässiga sårbarhet för valutafluktuationer. Osäkerheten avtar Världsmarknaden påverkades under första kvartalet 2003 i hög grad av situationen i Irak. - Den försiktiga optimism som rådde under andra halvåret 2002 förbyttes under de första månaderna 2003 mot en successivt ökad osäkerhet, säger koncernchef Per Zaunders. När den akuta krigssituationen i Irak nu förefaller över, kan vi hoppas på ett stabilare konjunkturförlopp framöver. Under åren framöver bedöms allt fler företag världen över åter få ett investeringsbehov, vilket bör påverka vår bransch - liksom många andra - positivt. Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38). Den fullständiga delårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. Allmän information kan beställas genom Informationskoordinator Ingrid Gyhagen, telefon 0142-865 58 alt. 070-658 34 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT00960/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030428BIT00960/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar