Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2002 * Nettoomsättningen under första halvåret har minskat med 11 procent till 90,8 (102,6) MSEK * Resultat första halvåret; rörelseresultat 0,7 (3,8) MSEK resultat före skatt 1,4 (3,2) MSEK resultat per aktie 0,17 (0,52) SEK * Under andra kvartalet uppgick; nettoomsättningen till 58,6 (63,2) MSEK resultatet före skatt till 11,6 (10,1) MSEK rörelseresultatet till 11,3 (10,3) MSEK * Nya kunder under första halvåret var bland andra Akzo Nobel, Eaton Corporation, Elekta, Goodman Fielder, If, ISS, Metso, Labatt, NCR, Oncor och Posten Norge. * God tillväxt och positivt resultat i BTS Storbritannien BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag. Omsättning BTS nettoomsättning under första halvåret minskade med 11 procent och uppgick till 90,8 (102,6) MSEK. I USA och Norden minskade omsättningen medan Storbritannien inklusive Australien visade god tillväxt. Med justering för valutakursförändringar minskade omsättningen under första halvåret med 12 procent jämfört med motsvarande period 2001. Cirka 80 procent av BTS intäkter per halvåret är i utländsk valuta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar