Penser Access: BTS Group - Näringslivets flygsimulator

Erik Penser Bank tar upp BTS Group till bevakning under Penser Access. BTS utvecklar och förpackar kundens strategi och hjälper att implementera detta genom simuleringar och utbildningar. Deras simuleringar och tekniska plattformar försöker efterlikna företagets omgivning och miljö på ett så realistiskt sätt som möjligt. Förändringstrycket som finns i organisationer och inom företag skapar efterfrågan på BTS tjänste- och produktutbud. Drivande trender för detta är globalisering, digitalisering och kommersialisering. Detta är trender som vi inte ser någon avmattning i de kommande åren. På våra estimat handlas bolaget på en EV/EBIT 18E på 10,3x, vilket motsvarar en marginell rabatt på 5% mot peer-gruppen. Men tack vare bolagets starka position på sin nischmarknad och potentiella triggers, så argumenterar vi för att aktien mycket väl förtjänar en premievärdering. Vi förväntar oss således en relativ uppvärdering kommande år.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/naringslivets-flygsimulator/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera